Har du opplevd å ha for liten plass i kjøleskapet? Kanskje spesielt når det nærmer seg de store høytidene, merker man plassmangelen. Dette kan løses med å få innstallert et kjølehjørnet. Plassen mangedobles, og du vil ikke lenger ha problem med kapasiteten i kjøleskapet.

Vi både selger og monterer det kjølehjørnet du ønsker. Har du behov for service og vedlikehold, utfører vi også dette. Ta kontakt for mer informasjon.